Lees voor

Home
Welkom op de website van Stichting Toegankelijk Noordenveld voor iedereen (TN).

Toegankelijk Noordenveld voor iedereen is een stichting die opkomt voor de belangen van mensen met een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of verbale handicap en/of psychische aandoening in de gemeente Noordenveld.

Toegankelijk Noordenveld voor iedereen:

  • Treedt op als gesprekspartner van de gemeente Noordenveld over alle zaken die te maken hebben met het VN-verdrag Handicap en ziet erop toe dat dit verdrag  wordt nageleefd.
  • Geeft gevraagd en/of ongevraagd advies aan de gemeente, aan bedrijven, aan maatschappelijke organisaties en aan alle inwoners van de gemeente Noordenveld over alles wat te maken heeft met het VN-verdrag Handicap.
  • Inventariseert knelpunten waar mensen met een handicap in hun dagelijks leven tegen aan lopen en probeert daar oplossingen voor te vinden.
  • Geeft informatie over belemmeringen die mensen met een beperking in het dagelijks leven tegenkomen. U kunt hiervoor het contactformulier invullen op onze internetsite of contact opnemen met ons  secretariaat.
  • Geeft voorlichting over alle zaken die te maken hebben met het VN-verdrag Handicap en wil de inwoners van de gemeente Noordenveld bewust maken van het belang van een inclusieve samenleving, een samenleving waaraan een ieder zoveel als mogelijk deel kan nemen ongeacht zijn of haar beperking.
  • Werkt, waar nodig, samen met andere organisaties die zich bezig houden met deze problematiek.

    Kortom: als stichting TN willen wij de integratie van mensen met een functiebeperking op plaatselijk niveau stimuleren en hun belangen behartigen.

Contact:

 

info@toegankelijknoordenveld.nl

 

© Toegankelijk

Noordenveld 2019