Lees voor

Bestuur
Jan Harke Venema – voorzitter

Geert Joosten – vice-voorzitter

Henk Kouwenberg – secretariaat

Ina Kamstra – penningmeester

Grietje Huizing – lid

Albert der Kinderen - lid
Diederik Wierenga - lid
Algemeen e-mailadres:
info@toegankelijknoordenveld.nl

Contact:

 

info@toegankelijknoordenveld.nl

 

© Toegankelijk

Noordenveld 2019