Lees voor

Informatie

 

Toegankelijk stemmen; een korte handleiding

 

De procedure voor toegankelijk stemmen kent twee stappen.  In stap 1 wordt met behulp van de sound box het nummer van de gewenste partij en het nummer van de gewenste kandidaat op de kandidatenlijst van deze partij opgezocht.  Deze stap kan men overslaan als men met behulp van de gesproken kieslijst  of op een andere wijze  eerder het nummer van de gewenste lijst en  het nummer van de gewenste kandidaat van deze lijst al heeft  bepaald.  De gesproken kieslijst  staat op de website van de gemeente Noordenveld(www.gemeentenoordenveld.nl/bestuurenorganisatie/nieuws/nieuwsberichten/zelfstandigstemmenvoormensenmeteenvisuelebeperking of via Google met de trefwoorden noordenveld zelfstandig stemmen).

In stap 2 wordt met behulp van de stemmal   het bij de  gewenste kandidaat  behorende stemvakje op de kieslijst   gevonden.    De punt van de stempotlood wordt in het rondje midden in  het gekozen vakje gedrukt om het vakje op het stembiljet rood te kleuren.

Lees meer >>

 

 

15-04-2019

Tweede kamer stemt in met Wmo-abonnementstarief.

 

De Tweede Kamer heeft eensgezind ingestemd met de invoering van het Wmo-abonnementstarief van € 19,00 per 4 weken per 1 januari 2020.

Via het uitvoeringsbesluit Wmo had minister de Jonge al geregeld dat iedere inwoner ongeacht zijn inkomen, gebruik of vermogen dit jaar slechts € 17,50 per maand betaalt. In de Tweede Kamer ontstond nog een discussie of een vast tarief niet zal leiden tot een sterke toeloop voor het aanvragen en gebruik van Wmo-voorzieningen. Immers, de prikkel voor mensen die nu bijvoorbeeld zelf de huishoudelijke hulp organiseren en betalen valt nu weg en deze mensen kloppen nu weer bij de gemeente aan. Nadat de minister had toegezegd dat goed in de gaten te houden en mogelijk met extra geld voor de gemeenten over de brug te komen werd het wetsvoorstel goedgekeurd. Hulp en ondersteuning via de gemeenten mag zeker niet achteruit gaan. Het abonnementstarief mag niet tot verkapte bezuinigingen leiden. Dit maximum-tarief is een goede eerste stap tegen de stapeling van zorgkosten waar mensen mee te maken hebben.

 

 

Sporten voor mensen met een handicap is ontzettend belangrijk

Sporten is voor iedereen belangrijk, dus ook voor mensen met een handicap. Maar een klein percentage van  mensen met een handicap doet aan sport. Dit percentage moet en kan omhoog!

 

Lees meer >>

 

10-03-2019

OV-begeleiderskaart nu ook geldig bij Eurolines en Flixbus

 

De OV-begeleiderskaart is nu ook geldig bij Eurolines en Flixbus. Dit betekent dat iemand kosteloos met u mag meereizen als u vanwege uw visuele beperking of andere beperking begeleiding nodig heeft. Zowel Flixbus als Eurolines bieden goedkope busreizen naar verschillende bestemmingen in Europa.

Over reizen met begeleiding zegt Flixbus:

Als kan worden aangetoond dat vaste begeleiding noodzakelijk is, worden de begeleider en de hulp- of blindengeleidehond gratis vervoerd. Voor de hulphond wordt dan ook een eigen plaats geboekt.

Bij het begin van je reis legitimeer je de gratis begeleiding door het overhandigen van een bewijs dat het noodzakelijk is om continu begeleid te worden. Aan het begin van de reis laat je het desbetreffende document zien waarin staat dat vaste begeleiding noodzakelijk is, bijvoorbeeld in Nederland een geldig OV-begeleiderskaart. Voor je hulp- of blindengeleidehond geldt hetzelfde. Daarnaast heb je een  bewijs nodig dat je hond een erkende opleiding voor hulp- of blindengeleidehond heeft gehad.

 

Lees meer >>

 

Contact:

 

info@toegankelijknoordenveld.nl

 

© Toegankelijk

Noordenveld 2019