Lees voor

Nieuws

Persbericht, Roden, 14 mei 2019

Mensen met visuele beperking kunnen zelfstandig stemmen in Noordenveld

Eerste gemeente in Noord-Nederland die dit mogelijk maakt

Op donderdag 23 mei zijn de Europese Parlementsverkiezingen in Nederland. De gemeente Noordenveld vindt het belangrijk dat iedereen die mag stemmen, dit ook zelfstandig kan doen. De gemeente maakt het tijdens deze verkiezingen voor mensen met een visuele beperking mogelijk om zelfstandig hun stem uit te brengen. Op het stembureau in het gemeentehuis in Roden komt een speciale 'stem-mal' met sound box. Wethouder Kirsten Ipema is om 10.30 uur bij het stembureau om een toelichting te geven op toegankelijke verkiezingen.

LEES MEER>>

 

Studenten met beperking krijgen nauwelijks toelage van gemeente (18-12-2018)

Geld dat gemeenten sinds 2015 krijgen voor studenten die door een arbeidsbeperking niet kunnen werken komt nauwelijks bij de studenten terecht. Dat meldt staatssecretaris van Sociale Zaken van Ark in een brief aan de Tweede Kamer.

LEES MEER>>

 

Motie: Toegankelijkheidsparagraaf

Verbetering van de toegankelijkheid gaat stap voor stap. Op 14 november 2018 heeft het Drents Parlement een niet geringe stap gezet door een motie aan te nemen met de volgende inhoud.

 

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 14 november 2018

LEES MEER>>


Nieuwe Geldmaat krijgt spraak (07-11-2019)

Geldmaat, de nieuwe gele geldautomaat die vanaf 2019 in het Nederlandse straatbeeld verschijnt, krijgt spraak. Dit is altijd een belangrijke wens geweest van mensen met een visuele beperking. Een sprekende geldautomaat maakt het mogelijk om zelfstandig geld op te nemen. De Oogvereniging heeft hier dan ook jaren op aangedrongen bij de banken. Met de komst van de Geldmaat wordt dit nu werkelijkheid.

Geldmaat gaat vanaf 2019 stapsgewijs de geldautomaten van de drie grotere banken vervangen.

LEES MEER>>

 

 

Nieuwe EU-regels moeten leven gehandicapten makkelijker maken (08-11-2018)

Voor de ongeveer 80 miljoen mensen met een handicap in de Europese Unie wordt het leven makkelijker. Belangrijke producten en diensten moeten in de toekkomst in de hele EU aan dezelfde eisen voldoen, zodat deze groep volledig aan de samenleving mee kan doen.

LEES MEER>>

 

Op weg naar 100% toegankelijke verkiezingen in 2019.

Per 1 januari moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Deze eis geldt op basis van een wetswijziging die na de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap is aangenomen.

In 2019 zijn er Waterschapsverkiezingen, Verkiezingen Provinciale Staten en Europese Verkiezingen.

LEES MEER>>

 

Experimenten met stemhulp 2021. (15-10-2018)

Bij de verkiezingen in 2021 wordt met experimenten onderzocht op welke manier kiezers ondersteund kunnen worden bij het stemmen. Dit is onderdeel van experimentenwet die testen met het uitbrengen van stemmen vóór de verkiezingsdag mogelijk maakt.

 

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kondigde in juni 2018 een aantal wetswijzigingen aan om het verkiezingsproces toegankelijker te maken. Inmiddels zijn twee van de aangekondigde wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer ingediend, waardoor onder  meer de processen-verbaal van de verkiezingsuitslagen voortaan online gepubliceerd moeten worden. De minister wil ook experimenten mogelijk maken om vervroegd stemmen uit te proberen. Daarmee hoopt ze dat er minder volmachten worden gegeven en meer mogelijkheid is zelf te stemmen.

LEES MEER>>

 

Politieke partijen stellen opnieuw vragen over toegankelijkheid buurtbussen.

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben opnieuw de toegankelijkheid van buurtbussen aan de orde gesteld. Ze leggen zich er niet bij neer dat dit alleen een zaak zou zijn van provincies of gemeenten.

Landelijk moet geregeld worden dat voor buurtbussen dezelfde toegankelijkheidseisen gelden als voor elk ander openbaar vervoer.
LEES MEER>>

Gehandicaptenvervoer in problemen vanwege Europees besluit.

Het aangepaste vervoer voor mensen met een handicap komt in de problemen door een Brussels besluit. Honderden vervoersbedrijven worstelen met verplichte verduurzaming die Europa vanaf maart 2019 oplegt aan bestelbussen, waardoor chauffeurs nodig zijn met een D-rijbewijs. Vreemd want koerierdiensten mogen wel met een B-rijbewijs werken. Dat stellen Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en RAI Vereniging nu Europa ons land geen ontheffing verleent om volledige elektrische bestelbussen met een gewicht van meer dan 3500 kg met een B-rijbewijs te mogen besturen.
LEES MEER>>

 

 

Contact:

 

info@toegankelijknoordenveld.nl

 

© Toegankelijk

Noordenveld 2019