Lees voor

Nieuws

Inwoners de lucht in 2021

(klik op het plaatje om de pdf te zien)

 

Noordenveld heeft de halve finale bereikt van de meest toegankelijke gemeente van Nederland:

(klik op het plaatje om de pdf te zien)

 

Speciaal vervoer kan weer opstarten

Wat mag er nu wel en niet bij speciaal vervoer in deze coronatijd? Het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft daar nu duidelijkheid over gegeven.

LEES MEER >>

 

Persbericht WIN

WIN biedt luisteren oor.

Welzijn in Noordenveld houdt zich aan de richtlijnen van RIVM en kan er  momenteel dus niet fysiek zijn voor de inwoner van Noordenveld. Alle ontmoetingen, groepsactiviteiten en huisbezoeken zijn geannuleerd of verplaatst zie www.activiteitenladder.nl .

Omdat onze maatschappelijke werkers, sociale werkers, jongeren werkers cultuur- en sportcoaches er juist nu voor de kwetsbare inwoners van Noordenveld willen zijn, zijn we een bijzondere telefoonlijn gestart. Naast vragen, kunnen mensen nu ook naar WIN bellen om even te praten over wat ze bezig houdt. Je krijgt  meteen een medewerker aan de lijn die je vanuit huis te woord staat.

WIN is via 050-3176500 telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur en op vrijdag van 9.00-12.00 uur.

 

Voor het project Even Buurten willen wij graag van alle mensen uit Noordenveld weten wat ze nodig hebben om jaren met plezier in hun wijk of dorp te blijven wonen. Heb je tijd? Vul dan de enqute van 5 vragen in op www.stwin.nl. Bellen mag uiteraard ook hiervoor.

 

Persbericht, Roden, 14 mei 2019

Mensen met visuele beperking kunnen zelfstandig stemmen in Noordenveld

Eerste gemeente in Noord-Nederland die dit mogelijk maakt

Op donderdag 23 mei zijn de Europese Parlementsverkiezingen in Nederland. De gemeente Noordenveld vindt het belangrijk dat iedereen die mag stemmen, dit ook zelfstandig kan doen. De gemeente maakt het tijdens deze verkiezingen voor mensen met een visuele beperking mogelijk om zelfstandig hun stem uit te brengen. Op het stembureau in het gemeentehuis in Roden komt een speciale 'stem-mal' met sound box. Wethouder Kirsten Ipema is om 10.30 uur bij het stembureau om een toelichting te geven op toegankelijke verkiezingen.

LEES MEER>>

 

Motie: Toegankelijkheidsparagraaf

Verbetering van de toegankelijkheid gaat stap voor stap. Op 14 november 2018 heeft het Drents Parlement een niet geringe stap gezet door een motie aan te nemen met de volgende inhoud.

 

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 14 november 2018

LEES MEER>>


Nieuwe Geldmaat krijgt spraak (07-11-2019)

Geldmaat, de nieuwe gele geldautomaat die vanaf 2019 in het Nederlandse straatbeeld verschijnt, krijgt spraak. Dit is altijd een belangrijke wens geweest van mensen met een visuele beperking. Een sprekende geldautomaat maakt het mogelijk om zelfstandig geld op te nemen. De Oogvereniging heeft hier dan ook jaren op aangedrongen bij de banken. Met de komst van de Geldmaat wordt dit nu werkelijkheid.

Geldmaat gaat vanaf 2019 stapsgewijs de geldautomaten van de drie grotere banken vervangen.

LEES MEER>>

 

 

Nieuwe EU-regels moeten leven gehandicapten makkelijker maken (08-11-2018)

Voor de ongeveer 80 miljoen mensen met een handicap in de Europese Unie wordt het leven makkelijker. Belangrijke producten en diensten moeten in de toekkomst in de hele EU aan dezelfde eisen voldoen, zodat deze groep volledig aan de samenleving mee kan doen.

LEES MEER>>

 

Op weg naar 100% toegankelijke verkiezingen in 2019.

Per 1 januari moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Deze eis geldt op basis van een wetswijziging die na de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap is aangenomen.

In 2019 zijn er Waterschapsverkiezingen, Verkiezingen Provinciale Staten en Europese Verkiezingen.

LEES MEER>>

 

Experimenten met stemhulp 2021. (15-10-2018)

Bij de verkiezingen in 2021 wordt met experimenten onderzocht op welke manier kiezers ondersteund kunnen worden bij het stemmen. Dit is onderdeel van experimentenwet die testen met het uitbrengen van stemmen vóór de verkiezingsdag mogelijk maakt.

 

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kondigde in juni 2018 een aantal wetswijzigingen aan om het verkiezingsproces toegankelijker te maken. Inmiddels zijn twee van de aangekondigde wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer ingediend, waardoor onder  meer de processen-verbaal van de verkiezingsuitslagen voortaan online gepubliceerd moeten worden. De minister wil ook experimenten mogelijk maken om vervroegd stemmen uit te proberen. Daarmee hoopt ze dat er minder volmachten worden gegeven en meer mogelijkheid is zelf te stemmen.

LEES MEER>>

 

Gehandicaptenvervoer in problemen vanwege Europees besluit.

Het aangepaste vervoer voor mensen met een handicap komt in de problemen door een Brussels besluit. Honderden vervoersbedrijven worstelen met verplichte verduurzaming die Europa vanaf maart 2019 oplegt aan bestelbussen, waardoor chauffeurs nodig zijn met een D-rijbewijs. Vreemd want koerierdiensten mogen wel met een B-rijbewijs werken. Dat stellen Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en RAI Vereniging nu Europa ons land geen ontheffing verleent om volledige elektrische bestelbussen met een gewicht van meer dan 3500 kg met een B-rijbewijs te mogen besturen.
LEES MEER>>

 

Lokale Inclusie Agenda

Met de invoering van het VN-Verdrag Handicap moeten ook gemeenten uitvoering geven aan dit verdrag. In 2018 ontwikkelden 25 koplopergemeenten, samen met ervaringsdeskundigen, een manifest waarin zij aangaven wat zij binnen het VNG-project ledereen doet mee! wilden bereiken. Inmiddels zijn steeds meer gemeenten met hun ervaringsdeskundigen aan de slag met het VN-Verdrag. Ondertekenaars van dit manifest willen dit ook openlijk uitdragen. Op die manier zien nog meer gemeenten dat het kan: werken aan een inclusieve gemeente waarin iedereen mee kan doen.

LEES MEER>>

 

 

Contact:

 

info@toegankelijknoordenveld.nl

 

© Toegankelijk

Noordenveld 2019