advies glascontainers gemeente Noordenveld

Advies Glascontainers

30 oktober 2021 Kwam Stichting Toegankelijk Noordenveld met het volgende advies betreffende de toegankelijkheid van glascontainers in Gemeente Noordenveld.

Aanbrengen van plaatjes met braillepunten en voelbare letters

Wij vinden het een goed initiatief dat de gemeente Noordenveld open staat voor het aanbrengen van plaatjes met braillepunten en voelbare letters, zodat blinden en slechtzienden zelfstandig hun glas in de juiste opening kunnen deponeren voor een goede scheiding van de soorten glaskleuren.

Welke kleur heb ik in mijn hand?

Een probleem hierbij is dat blinden/slechtzienden of mensen die kleurenblind zijn niet kunnen zien wat voor kleur glas zij in hun handen hebben. Dit probleem kan opgelost worden door familie, kennissen, vrienden of huishoudelijke hulp. Zij kunnen de verschillende kleuren glas gaan sorteren, waarna de betreffende persoon zelfstandig het glas in het juiste gat van de glascontainer kan gooien. Daarnaast bestaat er een app waarmee een blinde of slechtziende een kleur kan laten voorlezen.

Voorkeur type glascontainers, lettergrootte en brailleletters

Er zijn verschillende soorten containers. Bij de ene container zit één gat boven en twee onder in driehoek, bij de ander twee gaten boven en één onder in driehoek en er zijn ook containers met drie gaten naast elkaar. De laatste heeft onze voorkeur. Boven of onder deze drie gaten zouden dan drie grote voelbare letters (reliëf) met brailleletters W, B en G geplaats kunnen worden. Belangrijk hierbij is wel de uniformiteit van alle containers, dus van links naar rechts alle voelbare letters en braillepunten in dezelfde volgorde.

Hoewel een beperkt aantal blinden en zeer slechtzienden gebruik maken van braille vinden wij het – in het kader van het beleid dat gericht is op het bevorderen van een inclusieve samenleving – er ook plaatjes met brailleletters worden aangebracht. Het belang van braille is vergelijkbaar met het belang van gebarentaal voor een relatief kleine groep doven en zeer slechthorenden.

Wij adviseren de te gebruiken lettergrootte (W,B en G) en de grootte van de brailleletters samen met ons aan de hand van voorbeelden te bepalen.
Het is verder dringend gewenst aandacht te besteden aan de robuustheid van de letterplaatjes en de daarop aangebrachte letters en braillepunten.

Geleidelijn naar locatie glascontainer

Voor mensen met een visuele beperking moet het wel duidelijk zijn waar de containers staan. Dit probleem kan opgelost worden door de aanleg van een geleidelijn als zijtak van een bestaande geleidelijn of een geleidelijn vanaf de natuurlijke gidslijn (gevel of groenstrook) naar de container.
Daarnaast moet het contrast tussen kleur van de container en kleur van de letters optimaal zijn. Hierbij ook rekening houden met mensen die kleurenblind zijn.

hoogte en bereikbaarheid

Ook moet er rekening gehouden worden met de hoogte en bereikbaarheid voor mensen met rollator, in rolstoel en scootmobiel wat betreft hoogteverschillen en de hoogte van de gaten. Gemeten vanaf de bestrating moet dit tussen de 90-110cm zijn.Toegankelijk Noordenveld