Advies plaatsing openbare laadpalen gemeente Noordenveld

Gemeente Noordenveld heeft Stichting Toegankelijk Noordenveld gevraagd te adviseren bij het rekeninghouden met de toegankelijkheid van de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen met laadpalen.

Na bespreking in het bestuur van Toegankelijk Noordenveld over laadpalen bij GPP en GPA komen wij tot het volgende advies.

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente Noordenveld de mogelijkheid biedt dat ook mensen met een mindervaliden parkeerkaart hun elektrische voertuigen kunnen laden. Vooral gezien het feit dat de komende jaren steeds meer mensen elektrisch gaan rijden. Dit geldt ook voor mensen met een beperking.

Maak de breedte van een laadplek gelijk aan de breedte van een gehandicaptenparkeerplaats

Iedereen dus ook mindervaliden moeten de auto elektrisch kunnen laden bij de laadpaal. Hiervoor wordt geadviseerd om alle parkeerplaatsen waar laadpalen staan extra breed te maken en het advies is om dit gelijk aan de breedte van een gehandicaptenparkeerplaats te doen.

Laadparkeerplaatsen direct naast de gehandicaptenparkeerplaats

Zodra de auto is geladen (dit geldt voor iedereen) dient de bestuurder het voertuig te verplaatsen.
Wij adviseren om het elektrisch laden aan de laadpaal daarom daar waar het kan altijd aan te bieden op de parkeerplaatsen direct naast de parkeerplaats GPP (gehandicaptenparkeerplaats) en GPA (algemene gehandicaptenparkeerplaats). In de situatie van de mindervalidepersoon bestaat zo het voordeel om de auto of brommobiel te verplaatsen naar de gehandicaptenparkeerplaats die er naast ligt. Zo houden we niet onnodig een laadplek bezet en zorgen we ervoor dat de mindervalide altijd goed geholpen is. Gelijkheid voor iedereen!

Toegankelijk, geen hinder van laadkabels

Belangrijk is dat parkeerplaatsen goed toegankelijk moeten zijn en dat mindervaliden met rolstoel of rollator geen hinder ondervinden van de kabels en laadpalen, zodat zij ongehinderd kunnen in- en uitstappen.

Mindervaliden met een elektrische auto

Ook is het van belang dat mindervaliden met een elektrische auto en een GPP met kenteken ook een permanente parkeerplaats voor zijn/haar woning kan krijgen. Wellicht is de aanleg te betalen uit de WMO, omdat het voor betrokkene een voorziening is. Betreffende persoon komt dan in dezelfde positie als iemand die een laadpaal aan huis heeft. Het is wel belangrijk dat de persoon met GPP met kenteken, mocht hij/zij langere afstanden moeten afleggen, ervoor zorgt dat de accu volledig geladen is zodat hij/zij niet in de problemen komt met het vinden van een geschikte mindervalidenparkeerplaats met laadpaal.

Voldoende oplaadpunten zijn voor scootmobielen, elektrische driewielers enz.

Er moeten ook voldoende oplaadpunten zijn voor scootmobielen, elektrische driewielers enz., omdat deze hulpmiddelen meestal een accu hebben met een beperkt actieradius. Indien de laadpalen gecombineerd met deze oplaadmogelijkheden geplaatst kunnen worden, dan is het belangrijk om deze extra’s standaard aan te bieden.Toegankelijk Noordenveld