Inventarisatie beschikbare toiletten Gemeente Noordenveld

In het kader van de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda 2023 -2026 is Toegankelijk Noordenveld begonnen met het in kaart brengen van beschikbare toiletten in Noordenveld.

Een groeiende groep mensen gaat niet meer naar buiten omdat men bang is dat er geen beschikbaar toilet is bij hoge nood

Te vaak worden mensen beperkt in het op pad gaan vanwege een gebrek aan openbare of beschikbare toiletten. Het betreft hier een groeiende groep die hierdoor wordt uitgesloten van het maatschappelijk verkeer, vereenzaamd en op termijn verder in de problemen komt.

Dit is een groot probleem waaraan Gemeente Noordenveld iets wil doen.

Met het in kaart brengen van beschikbare toiletten willen we inventariseren op welke plekken en gelegenheden er toiletten beschikbaar zijn voor mensen met hoge nood. Hierbij kun je denken aan horecazaken, dorpshuizen, sporthallen, winkels, bibliotheken, verzorgingstehuizen, apotheken, praktijken en bedrijven.


Je toilet openstellen voor mensen met hoge nood is niet alleen goed noaberschap, maar biedt ook kansen!

Het geeft je locatie goede naamsbekendheid, en meer aanloop. Hierdoor komen meer mensen in contact met jou bedrijf of organisatie wat uiteindelijk weer kansen biedt voor nieuwe klandizie.

Het is de bedoeling dat we in gesprek gaan met de eigenaars van potentieel beschikbare toiletten, ook om te kijken wat voor hen de voor- en tegens zijn.

De beschikbare toiletten willen we uiteindelijk publiceren via een platform of app zoals bij de hoge nood app.Toegankelijk Noordenveld