Doe mee!

Heb je zelf een beperking? Heb je affiniteit met de doelgroep of ken of help je iemand met een beperking; Bijv. als partner, ouder of kind?

Dan weet je ook dat er nog veel is te winnen op het gebied van inclusiviteit! Dat is precies waar wij ons als stichting voor inzetten. En als je zin hebt, dit belangrijk vindt of iemand wil helpen die er belang bij heeft, dan nodigen wij je van harte uit mee te doen!

Toegankelijk Noordenveld is een belangenbehartigingsgroep van vrijwillige bestuursleden en zet zich actief in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht zijn beperking, mee kan doen in de Noordenveldse samenleving, waarbij wij ons laten inspireren door de bedoelingen van het VN-verdrag Handicap. Dit doen we door bewustwording te creëren, te signaleren en te inspireren. Wij werken nauw samen met gemeente Noordenveld. Ook brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit aan gemeente Noordenveld.

Wat kun je verwachten en doen als bestuurslid van Toegankelijk Noordenveld?
(En wat verwachten wij?)

  • Je beschikt over goede communicatie en sociale vaardigheden.
  • Je wilt kennis en ervaring vertalen in beleid en inzetten voor een betere toegankelijkheid.
  • Je spreekt namens een brede achterban.
  • We schouwen van de publieke gebouwen en openbare ruimte om de toegankelijkheid te verbeteren.
  • We toetsen van en meedenken in gemeentelijk beleid.
  • We brengen inclusie en toegankelijkheid onder de aandacht (bewustwording).

Wil je je aanmelden of meer informatie: mail: info@toegankelijknoordenveld.nl


Toegankelijk Noordenveld