Jaarverslag 2023

Inleiding

Toegankelijk Noordenveld (TN) is opgericht op 1 juli 2018 naar aanleiding van de ondertekening door Nederland van het VN-verdrag Handicap inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Wij zetten ons er voor in dat alle inwoners van de gemeente Noordenveld, ongeacht hun beperking, volwaardig en op gelijke voet mee kunnen doen in de Noordenveldse samenleving.

TN heeft een zeer actief jaar achter de rug zoals u kunt lezen in onderstaande overzicht van activiteiten.

Bestuur

Diederik Wierenga (voorzitter), Geert Joosten (vicevoorzitter), Henk Kouwenberg (secretaris), Ina Kamstra (penningmeester), Jan Harke Venema, Grietje Huizing, Margriet Helmantel, Hans van der Veen, Isabel Zuidema, Sjoerd Lautenbach (website en redactie).

Vergaderingen

Iedere maand houden wij samen met Jos Sanders, beleidsmedewerker bij de gemeente Noordenveld, een vergadering. De vergaderingen werden gehouden in het gemeentehuis Roden.

ANBI

Toegankelijk Noordenveld heeft de ANBI status aangevraagd. Deze is door de belastingdienst goedgekeurd en toegekend vanaf 1 januari 2022.

Uitgebrachte adviezen

Wij hebben zes adviezen uitgebracht nl:

Schouwen gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten

Samen met de beleidsmedewerker van de gemeente Noordenveld hebben wij schouwen uitgevoerd in en om de gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten met  betrekking tot toegankelijkheid, bereikbaarheid, bruikbaarheid en uitgankelijkheid.

Na de schouw wordt er een schouwrapport opgesteld met verbeterpunten waarna deze worden gerealiseerd. Het gaat om de volgende schouwen:

 • Schouw begraafplaatsen.
 • Schouw nieuw brengstation.
 • Schouw zomerbad Peize.
 • Schouw dorpshuis Altena.
 • Schouw dorpshuis Peize.

Schouwen dorpen en wijken in de gemeente Noordenveld

Samen met de wijk- en/of dorpsbelangenverenigingen, gebiedsverbinder (Leonie van Roekel) van de gemeente Noordenveld, politie en vertegenwoordiger van Woonborg zijn wij betrokken geweest bij het schouwen in de onderstaande dorpen en wijken:

Nieuw-Roden, Roderwolde, Middenveld, Bomenbuurt, Centrum Roden, Hofsteden, Roderveld, Nietap, Leutingewolde, Eén en Eén-West.

Overige activiteiten

Ook was TN betrokken bij onderstaande activiteiten in samenwerking met de gemeente.

 • Opening Roden Centraal.
 • Sessie met gemeenteraad over nieuwe LIA 2023-2026.
 • Sessie met WIN over nieuwe LIA 2023-2026.
 • Bijeenkomst bij WIN over nieuwe website Noordenveldhelpt.nl.
 • Rondgang Centrum Roden i.v.m. oplevering Centrum.
 • In de Week van de Toegankelijkheid: wandeling door centrum. Roden i.v.m. bewustwording toegankelijkheid ondernemers en burgers.
 • Aanwezig bij besluitvorming gemeenteraad LIA 2023-2026.

Toegankelijk Noordenveld werkt samen met:

Gemeente Noordenveld, WIN (Welzijn in Noordenveld), Sport Drenthe, Natuurmonumenten, VNG (Vereniging van Gemeenten).


Toegankelijk Noordenveld