Jaarverslag Toegankelijk Noordenveld voor iedereen 2022

Toegankelijk Noordenveld (TN) is opgericht op 1 juli 2018 naar aanleiding van de ondertekening door Nederland van het VN-verdrag Handicap inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Wij zetten ons er voor in dat alle inwoners van de gemeente Noordenveld, ongeacht hun beperking, volwaardig en op gelijke voet mee kunnen doen in de Noordenveldse samenleving.

TN heeft een zeer actief jaar achter de rug zoals u kunt lezen in onderstaande overzicht van activiteiten.

Bestuur

Jan Harke Venema (voorzitter), Geert Joosten (vicevoorzitter), Henk Kouwenberg (secretaris), Ina Kamstra (penningmeester), Diederik Wierenga, Grietje Huizing, Inger van Dijk, Margriet Helmantel, Hans van der Veen, Sjoerd Lautenbach (website).

Vergaderingen

Iedere maand houden wij samen met Jos Sanders, beleidsmedewerker bij de gemeente Noordenveld, een vergadering. De vergaderingen werden gehouden in het gemeentehuis Roden of in dorpshuis te Peize.

 

ANBI

Toegankelijk Noordenveld heeft de ANBI status aangevraagd. Deze is door de belastingdienst goedgekeurd en toegekend vanaf 1 januari 2022.

Uitgebrachte adviezen

Wij hebben drie adviezen uitgebracht:

 • Advies laadpalen bij GPP en GPA.
 • Advies verbetering toegankelijkheid Peize.
 • Advies concept ontwerp gemeentehuis Roden.

Schouwen gemeentelijke gebouwen

Samen met de beleidsmedewerker van de gemeente Noordenveld hebben wij schouwen uitgevoerd in en om de gemeentelijke gebouwen met  betrekking tot toegankelijkheid, bereikbaarheid, bruikbaarheid en uitgankelijkheid.

Na de schouw wordt er een schouwrapport opgesteld met verbeterpunten waarna deze worden gerealiseerd. Het gaat om de volgende schouwen:

 • Schouw speelgoedmuseum kinderwereld te Roden.
 • Schouw theater Winsinghof te Roden
 • Schouw zomerbad Peize
 • Schouw dorpshuis Nij Roon te Nieuw-Roden.
 • Schouw museum Havezate te Roden
 • Schouw dorpshuis te Peize

Schouwen dorpen en wijken in de gemeente Noordenveld

Samen met de wijk- en/of dorpsbelangenverenigingen, gebiedsverbinder (Leonie van Roekel) van de gemeente Noordenveld, politie en vertegenwoordiger van Woonborg zijn wij betrokken geweest bij het schouwen in de onderstaande dorpen en wijken:

Nieuw-Roden, Roderwolde, Middenveld, Bomenbuurt, Centrum Roden, Hofsteden, Nietap, Leutingewolde en Eén.

Overige activiteiten

Ook was TN betrokken bij onderstaande activiteiten in samenwerking met de gemeente.

 • Concept ontwerp bibliotheek Roden.
 • Thema avond in sportcentrum de Hullen over sporten met een beperking.
 • Bezoek zwembad Veenhuizen na de renovatie.
 • Presentatie voor nieuwe gemeenteraad.
 • Concept ontwerp containerpark Westerbaan.
 • Inwoners de lucht op 7 september in natuurgebied Onlanden.
 • Regiobijeenkomst VNG “iedereen doet mee” op 22 september in de Brinkhof te Norg.
 • Samen met de gemeente aanwezig in een stand op de jaarbeurs tijdens de Roder feestweek van 23-27 september.
 • Inspiratiesessie in kantine gemeentehuis tijdens de Week van de Toegankelijkheid op 4 oktober.
 • Bijeenkomst in Scheepstraschool voor organiseren sportdag.

Toegankelijk Noordenveld werkt samen met:

Gemeente Noordenveld, WIN (Welzijn in Noordenveld), Sport Drenthe, Natuurmonumenten, VNG (Vereniging van Gemeenten)


Toegankelijk Noordenveld