Lokale Inclusie Agenda 2023 -2026 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad

Beste inwoners van Noordenveld,

Met veel blijdschap wil ik jullie de nieuwe lokale inclusie agenda van onze gemeente presenteren. In deze agenda draait het om één belangrijk doel: ervoor zorgen dat iedereen in Noordenveld zich welkom en betrokken voelt. We willen bouwen aan een gemeente waarin iedereen gelijke kansen heeft en mee kan doen, ongeacht achtergrond, beperking of andere verschillen.

Inclusie betekent voor ons dat we iedereen willen betrekken bij het vormgeven van ons gemeenschapsleven. We willen dat niemand wordt buitengesloten en dat iedereen kan deelnemen aan activiteiten, werk, onderwijs en het sociale leven.

We hebben de afgelopen jaren, sinds we actief met het onderwerp inclusie bezig zijn, met veel verschillende mensen en organisaties gesproken om te begrijpen welke uitdagingen er zijn en hoe we deze kunnen aanpakken. In het bijzonder wil ik de mensen van Toegankelijk Noordenveld noemen. Zij zetten zich al jaren in voor het toegankelijker maken van de gemeente. Niet alleen in door mee te denken en praten over plannen van de gemeente, maar zeker ook door zelf in actie te komen!

In deze agenda hebben we concrete acties opgenomen om inclusie te bevorderen. We willen drempels wegnemen die mensen ervaren, zoals fysieke drempels, discriminatie en ongelijke kansen. We willen zorgen voor toegankelijke openbare ruimtes, passend onderwijs en gelijke arbeidskansen.

Maar inclusie gaat verder dan alleen regels en acties. Het gaat ook om begrip, acceptatie en het omarmen van diversiteit. We willen werken aan bewustwording en het creëren van een cultuur waarin iedereen meetelt en erbij hoort. Samen kunnen we een gemeente vormen waarin iedereen zijn talenten kan benutten en een waardevolle bijdrage kan leveren. Hier hebben we allemaal een rol in te vervullen.

Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze lokale inclusie agenda. Samen staan we sterker en kunnen we werken aan een inclusieve gemeente Noordenveld. Laten we met elkaar verder bouwen aan een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar diversiteit en gelijkwaardigheid worden gevierd.

Kirsten Ipema

Wethouder

Gemeente NoordenveldToegankelijk Noordenveld