Wijzigingen bouwbesluit verbetering toegankelijkheid

Met ingang van 1 juli 2021, 1 januari 2022 en 1 juli 2022 treedt een aantal wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 in werking. De Nederlandse Norm (NEN) heeft recent een nieuwe norm vrijgegeven voor de toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen. Deze norm, genaamd NEN-norm bouwbesluit Toegankelijkheid, is bedoeld om de toegankelijkheid van deze ruimten te verbeteren voor mensen met een beperking.

De norm beschrijft de eisen die gesteld worden aan de toegankelijkheid van buitenruimten, waaronder parkeerplaatsen, paden en trottoirs. Er worden eisen gesteld aan de breedte van paden en de hoogteverschillen die toegestaan zijn. Ook wordt er aandacht besteed aan de toegankelijkheid van openbare vervoersvoorzieningen zoals bushaltes, stations en halteplaatsen.

Toegankelijkheidseisen gebouwen en woningen

Voor gebouwen en woningen worden er eisen gesteld aan de toegankelijkheid van de ingangen, trappen, liften, deuren en gangen. Er wordt bijvoorbeeld geëist dat er voldoende ruimte is voor een rolstoelgebruiker om de deur te openen en dat er een knop of hendel aanwezig is om de deur te openen. Er worden ook eisen gesteld aan de grootte en de plaatsing van braille-aanduidingen en geluidssignalen voor visueel gehandicapten.

De NEN-norm bouwbesluit Toegankelijkheid is bedoeld om de toegankelijkheid van deze ruimten te verbeteren voor mensen met een beperking, zoals rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden. Door deze norm te volgen, kunnen gebouwen en woningen toegankelijker worden gemaakt voor iedereen, waardoor de participatie van mensen met een beperking in de samenleving wordt vergroot.

Het is belangrijk om te weten dat de nieuwe NEN-norm bouwbesluit Toegankelijkheid niet alleen van toepassing is bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij verbouwingen of renovaties van bestaande gebouwen en woningen. Dit betekent dat eigenaren van bestaande gebouwen ook verplicht zijn om de toegankelijkheid te verbeteren als zij dat kunnen realiseren.

In samenwerking met de gemeente, de architect en de aannemer kan er gekeken worden naar de beste oplossing voor het verbeteren van de toegankelijkheid van een gebouw of woning. Hierdoor kan er een gebouw of woning ontstaan waar iedereen zich welkom voelt, zonder beperkingen.

Hoe wordt de uitvoering van het bouwbesluit in Noordenveld geregeld?

In Gemeente Noordenveld wordt Toegankelijk Noordenveld in een vroeg stadium bij de ontwerpfase van het bouwproces betrokken. Hierdoor komen knelpunten in een ontwerp in een vroeg stadium in beeld en hoeven er niet naderhand kostbare aanpassingen worden gedaan.Toegankelijk Noordenveld