Over ons

Wij zijn Stichting Toegankelijk Noordenveld voor iedereen. Wij zijn opgericht naar  aanleiding van de bekrachtiging(ondertekening) van het VN-verdrag, waarbij het  geen uitwerking meer is van het “gehandicaptenbeleid” maar een samenhangend  beleidsvoornemen op het gehele levensbrede terrein van alle inwoners in de  gemeente Noordenveld.

Op 14 juli 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor personen met een handicap of chronische ziekte bekrachtigd (ondertekend). Dit is een belangrijke stap in de richting in de continue opgave om gelijke behandeling en meedoen om drempels  in de Nederlandse samenleving te slechten. Sindsdien zijn ook gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van dit VN-verdrag, zodat mensen met een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of verbale handicap en/of psychische aandoening, volwaardig en zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving.

Gemeenten zijn nu ook wettelijk verplicht met het VN-verdrag aan de slag te gaan. Gemeenten moeten nu periodiek één integraal (in zijn geheel) plan maken  voor de lokale uitvoering van het VN-verdrag. Dit plan wordt ook wel de “lokale  inclusie agenda” genoemd. Het VN-verdrag verplicht gemeenten om samen met  mensen met een handicap en/of organisaties, die hun vertegenwoordigen, te  werken aan een geleidelijke dichterbij brengen van een toegankelijke en  inclusieve (iedereen kan meedoen) samenleving. Gemeenten moeten duidelijk  aangeven welke verbeteringen en doelen zij gaan realiseren en binnen welke  termijn dat gaat gebeuren. De gemeenteraad moet hierop toezien. Als de  gemeenteraad niet verder gaat dan het opnemen van een paragraaf verwijzing  over het VN-verdrag in de Wmo 2015, Participatiewet en Jeugdwet dan is dit  niet in lijn met de wetgever en voldoet de gemeente niet aan de wettelijke  verplichtingen.

In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen ongeacht zijn beperking en wordt niemand gediscrimineerd. Voor mensen met een beperking betekent inclusie meedoen op voet van gelijkheid. Dat ze regie, met of zonder ondersteuning, over hun eigen leven en toegang hebben tot dezelfde voorzieningen en diensten als mensen zonder beperkingen.

Het maken van inclusief beleid begint met bewustwording. Het ontstaat al bij het schrijven van nieuw beleid en dat hier goed over nagedacht gaat worden welke gevolgen de maatregelen hebben voor mensen met een beperking. Het gaat om insluiting en niet om uitsluiting. Er is pas echt sprake van inclusie wanneer het geen onderwerp van gesprek of discussie meer is maar het een vanzelfsprekend aspect is van onze samenleving. De maatschappij past zich aan en niet andersom.

Het VN-verdrag gaat over levensbrede terreinen zoals, toegankelijke gebouwen en openbare ruimte, duidelijke en begrijpelijke informatievoorziening. onderwijs, zorg en ondersteuning, cultuur, verkeer en vervoer, werk, toegankelijk en beschermd wonen, recreatie, uitgaan, vrijetijdsbesteding, non discriminatie, goederen en diensten.


Toegankelijk Noordenveld