ANBI status

Op dit moment is de aanvraag ANBI status voor Stichting Toegankelijk Noordenveld voor iedereen in behandeling.

KvK inschrijfnummer: 41020088
Fiscaalnummer (RSIN): 81663318

Stichting Toegankelijk Noordenveld voor iedereen

Stichting Toegankelijk Noordenveld voor iedereen zet zich ervoor in dat alle mensen ongeacht hun beperking, net als ieder ander, volwaardig en op gelijke voet mee kunnen doen in een toegankelijke en inclusieve samenleving.

Gesprekspartner

Stichting Toegankelijk Noordenveld treedt op als gesprekspartner van de gemeente Noordenveld over alle zaken die te maken hebben met het VN-verdrag Handicap en ziet erop toe dat dit verdrag wordt nageleefd.

Samenwerken

Stichting Toegankelijk Noordenveld werkt, waar nodig, samen met andere organisaties die zich bezig houden met deze problematiek.

Financiën

Wij werven inkomsten door subsidieaanvraag bij de gemeente Noordenveld, giften en donaties. Het beloningsbeleid van de bestuursleden bestaat uit onkostenvergoeding en een éénmalige vergoeding van € 100 per jaar.

Het beheer van de financiën is in handen van onze penningmeester met daaraan verbonden een jaarlijkse kascontrole en verantwoording van de subsidie vanuit de gemeente. De gelden worden besteedt aan het organiseren van activiteiten, bijeenkomsten, onderhoud website, inclusiekrant, flyers en folders.

Dit alles in het belang voor mensen met een beperking en de bewustwording hiervan bij ondernemers en inwoners.

Jaarplanning 2022

  • Schouwen van dorpen en wijken op toegankelijkheid.
  • Schouwen van gemeentelijke openbare gebouwen.
  • Schouwen van sportaccommodaties.
  • Voeren van bewustwordingscampagne over toegankelijkheid en inclusie.
  • Activiteiten organiseren in de Week van de Toegankelijkheid.

Contact: info@toegankelijknoordenveld.nl

Toegankelijk Noordenveld