Bestuur

Jan Harke Venema – voorzitter

Geert Joosten – vice-voorzitter

Henk Kouwenberg – secretariaat

Ina Kamstra – penningmeester

Grietje Huizing – lid

Diederik Wierenga – lid

Sjoerd Lautenbach – Website en redactie

Toegankelijk Noordenveld