Bestuur

Diederik Wierenga – voorzitter

Geert Joosten – vice-voorzitter

Margriet Helmantel – secretariaat

Ina Kamstra – penningmeester

Jan Harke Venema – lid

Henk Kouwenberg – lid

Grietje Huizing – lid

Sjoerd Lautenbach – lid, website en redactie

Hans van der Veen – lid

Isabel Zuidema – lid

RSIN nummer: 816653318
KvK nummer: 41020088


Toegankelijk Noordenveld