Bestuur

Jan Harke Venema – voorzitter

Geert Joosten – vice-voorzitter

Henk Kouwenberg – secretariaat

Ina Kamstra – penningmeester

Grietje Huizing – lid

Diederik Wierenga – lid

Sjoerd Lautenbach – lid, website en redactie

Inger van Dijk – lid

Hans van der Veen – lid

Margriet Helmantel – lid

RSIN nummer: 816653318
KvK nummer: 41020088

Toegankelijk Noordenveld