Doelstellingen

Doel van de stichting is mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of verbale handicap en/of psychische aandoening in de gemeente Noordenveld te helpen door middel van:

  1. Het uitwisselen van ervaringen, om zo elkaar weerbaar te maken bij alle voorkomende problemen.
  2. Het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen welke rechtstreeks of zijdelings verband houden, waaronder begrepen alle aangelegenheden die samenhangen met het “VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap” of daartoe bevorderlijk zijn in de ruimste zin van het woord.
  3. Naamsbekendheid
Toegankelijk Noordenveld