Wat we doen

Als stichting Toegankelijk Noordenveld willen wij de integratie van mensen met een functiebeperking op plaatselijk niveau stimuleren en hun belangen behartigen. Met als doel een Toegankelijk Noordenveld voor iedereen.

Gesprekspartner
Stichting Toegankelijk Noordenveld treedt op als gesprekspartner van de gemeente Noordenveld over alle zaken die te maken hebben met het VN-verdrag Handicap en ziet erop toe dat dit verdrag wordt nageleefd.

Advies
Stichting Toegankelijk Noordenveld geeft gevraagd en/of ongevraagd advies aan de gemeente, aan bedrijven, aan maatschappelijke organisaties en aan alle inwoners van de gemeente Noordenveld over alles wat te maken heeft met het VN-verdrag Handicap.

Inventariseren van knelpunten
Stichting Toegankelijk Noordenveld inventariseert knelpunten waar mensen met een handicap in hun dagelijks leven tegen aan lopen en probeert daar oplossingen voor te vinden.

Informeren
Stichting Toegankelijk Noordenveld geeft informatie over belemmeringen die mensen met een beperking in het dagelijks leven tegenkomen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons secretariaat.

Bewustwording
Stichting Toegankelijk Noordenveld geeft voorlichting over alle zaken die te maken hebben met het VN-verdrag Handicap en wil de inwoners van de gemeente Noordenveld bewust maken van het belang van een inclusieve samenleving, een samenleving waaraan een ieder zoveel als mogelijk deel kan nemen ongeacht zijn of haar beperking.

Samenwerken
Stichting Toegankelijk Noordenveld werkt, waar nodig, samen met andere organisaties die zich bezig houden met deze problematiek.


Toegankelijk Noordenveld