Bewustwording

Stichting Toegankelijk Noordenveld geeft voorlichting over alle zaken die te maken hebben met het VN-verdrag Handicap en wil de inwoners van de gemeente Noordenveld bewust maken van het belang van een inclusieve samenleving, een samenleving waaraan een ieder zoveel als mogelijk deel kan nemen ongeacht zijn of haar beperking.

Er waren prachtige activiteiten op het gebied van bewustwording!

  • VNG symposium ‘Iedereen doet mee in de Pompstee’
  • Global Goals video (ongelijkheid verminderen)
  • Verkiezingen Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland
  • Betrokkenheid bij Inwoners de lucht in
  • Week van de Toegankelijkheid
  • Autismeweek
  • VNG Regionale bijeenkomst 4 dec 2019 (Brinkhof) Noordenveld als voorbeeld in ‘Inspireren en doen!’


Toegankelijk Noordenveld