Onderwerpen

Samen met gemeente Noordenveld is er al heel wat bereikt.

Zo gaven we advies en waren we betrokken bij de volgende onderwerpen:

 • Inventariseren beschikbare toiletten Gemeente Noordenveld
 • Opstellen Lokale Inclusie Agenda plus de daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda
 • Openbaar toilet HUB Roden (bibliotheek)
 • Herinrichting centrum Roden
 • Toegankelijk busstation Roden
 • HOV 2 (geleidelijn naar ingang gemeentehuis)
 • Schouw op toegankelijkheid gemeentehuis
 • Stemmal /soundbox voor blinden en slechtzienden bij verkiezingen
 • Fysiek toegankelijk maken van alle stembureaus
 • Renovatie zwembad Veenhuizen
 • Totstandkoming LIOR (Leidraad Herinrichting Openbare Ruimte)
 • Advies bij Programma Duurzaamheid
 • Toegankelijk maken voetbalveld G-team Roden
 • Schouw Peize
 • Betrokkenheid bij openbare verlichting
 • Scootmobielpaden Staatsbosbeheer
 • Wildroosters Mensingebos
 • Klaphekjes Mensingebos
 • Toegankelijkheid nieuw te bouwen scholen
 • Toiletten Brinkhof Norg
 • Rotonde Norg
 • Toegankelijk maken toegangsdeur K38
 • Toegankelijkheid nieuw brengstation
 • Toegankelijkheid website gemeente Noordenveld
 • We zijn betrokken bij en hebben al advies gegeven op vele beleidsstukken (Gebouwenbeheerplan, gladheidsbestrijding, ondernemend Noordenveld, duurzaamheid)
 • Inclusiekrant
 • De Week van de Toegankelijkheid in de jaren 2018 – 2021 en organisatie/betrokkenheid op andere inclusiethema’s.
 • Week van de Respect. (aandacht voor personen die last hebben van meerdere vormen discriminatie en uitsluiting)
 • Laaggeletterdheid (Begrijpelijk lezen, schrijven en rekenen)
 • Locatiebezoeken en advies vraagstukken openbare ruimte (parken, natuurgebieden, rotondes, brinkjes, etc)
 • Advies bij subsidieaanvragen in kader toegankelijkheid plus locatiebezoeken (voorbeeld ONR)
 • Aandacht voor convenant dementievriendelijk Drenthe voor dementie en eenzaamheid.
 • Advies gegeven op glas, papier en kledingcontainers.


Toegankelijk Noordenveld